Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Flytebrygger

Flytebryggene i Mehamn tilbyr 18 båsplasser med utriggere fra 8 - 10 meter samt longsidefortøyning.

Disponeringsplan for flytebrygger ved Varholmen.Det er nå mulig å registrere søknad om plass. Det gis prioritet til fiskebåter i aktiv drift.

For å søke om plass, send epost til post@nordkynhavn.no med følgende informasjon:

Søknad kan også registreres per telefon på 78 49 70 00.

Priser og reglement

Nåværende strømpris: 1,04 kr./kWh eks. mva (1,30 kr./kWh inkl. mva)

Alle leieavtaler følger vilkår oppgitt i nedenstående dokumenter.

Sist oppdatert 15.09.2016