Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Om landstrøm

Kommentar til diskusjon om strømtilgang i havna.

Da det fortsatt diskuteres rundt  "problemer" med landstrøm på bl. a. facebooksiden til Frivilligsentralen i Gamvik kommune, ønsker GNH å komme med noen presiseringer.

Strømbehov håndteres som regel utmerket av Nordkynterminalen, som er behjelpelig med å henvise båter til lokale bedrifter med strømtilgang og liggeplass, og noen ganger ordner strøm direkte fra Industrikaia eller dampskipskaia. I det omtalte tilfellet ble det etter hvert avtalt med Dynord om å tilby båten liggeplass og strøm ved Polarkaia.

Industrikaia (Nato-kaia) i Mehamn er ikke en liggekai og har derfor ikke offentlig tilgjengelig strøm. Det finnes heller ingen andre havner av tilsvarende størrelse i Finnmark der fremmedflåten kan forvente tilgang på liggeplass med 80-amperes landstrøm uten forutgående varsel.

Industrikaia er ikke en liggekai blant annet fordi den er en ISPS-kai (i likhet med dampskipskaia). Det betyr at den er underlagt et internasjonalt sikkerhetsregime som ikke tillater at andre båter ligger ved kai ved ISPS-anløp (f. eks. godsbåter i internasjonal trafikk).

Å spore opp og motivere eiere av liggende båter til å flytte dem ved hvert ISPS-anløp ville utgjøre en stor utfordring og være uforholdsmessig ressurskrevende. I tillegg må kaia være tilgjengelig for alminnelig lasting og lossing, så det er ikke mulig å tilby langtidsopphold der.

En annen grunn til at det ikke er offentlig tilgjengelig strøm på Industrikaia er at det da ville kreves både tekniske investeringer og administrasjon for å sikre strømanlegget. Selv om det er teoretisk mulig å tilby sterkstrøm døgnet rundt til alle som ønsker det, er det et stort problem i hele fylket med brukere som tar seg til rette. Kostnadene for installasjon, overvåkning og administrasjon er derfor betydelige.

I motsetning til andre kommunale virksomheter får havna ingen som helst overføringer fra kommunebudsjettet, selv om havna betjener kommunale lån på titalls millioner fra gamle tider. Det betyr at havna er ansvarlig for egen inntjening og pengebruk, og kostnader for landstrøm må veies opp mot andre behov.

Havna har heller ingen plikt til å tilby landstrøm, selv om det er ønskelig å kunne gjøre dette spesielt for større skip som f. eks. Hurtigruten. Dette er dog et stort prosjekt som er under planlegging på lang sikt.

Havna stiller seg dessuten undrende til at Frivilligsentralen engasjerer seg i saker som ligger langt utenfor organisasjonens virkeområde og kompetanse. GNH oppfordrer derfor Frivilligsentralen til å konsentrere seg om sine kjerneoppgaver istedenfor å bruke ressurser på tilfeldig kritikk av andre kommunale virksomheter.

Flere nyheter Sist oppdatert 25.08.2016