Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Tak Nordkynterminalen

Nytt tak på ekspedisjon og fryselager.

Det er lagt nytt taktekke på ekspedisjon og fryselager ved Nordkynterminalen.

Det utføres også reparasjon av peler og kaikant rundt fryselageret.

 NT

NT

Flere nyheter Sist oppdatert 01.09.2016