Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Liggeplasser

Det finnes flere kommunale og private kaier i Mehamn som tilbyr liggeplass for både store og små fartøy.

Se havnekartet for de ulike kaienes lokalitet.

Kommunale kaier

Polarkaia

Polarkaia har ca 65 meter fendret kaifront med leidere for større båter, f. eks. snurrevad og tråler. I tillegg finnes det plankevegg på østre del med plass til sjarker.

Industrikaia

Industrikaia er en betongkai med ca 65 meter fendret kaifront. Kaien er egnet for anløp av fraktbåter, trålere og andre større fartøy og er også reservekai for hurtigruteanløp.

Metiskaia

Kaia er en mindre trekai med sjarkplasser.

Nordkynterminalen

Ekspedisjonskaia ved Nordkynterminalen er ca 92 meter og tar imot Hurtigruteanløp og fraktbåter. Det er mulig for større skip å anløpe kaia med unntak for ved Hurtigruteanløp. Det er ikke tillatt med lengre opphold ved kaia.

Flytebrygger

Gamvik-Nordkyn Havn KF har flytebryggeanlegg i Mehamn, Gamvik, Skjånes og Nervei.

Private kaier

Fiskebrukene i Mehamn tilbyr ofte liggeplasser for leverandørbåter.

Sist oppdatert 01.03.2021