Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Skjånes

Skjånes har et aktivt fiskebruk, flytebrygger og en meget god naturlig havn.

Skjånes.

Havna er nylig utbedret gjennom utfylling med fiskerikai og båtopptrekk.

Sist oppdatert 03.10.2013