Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Hurtigruten stanset anløp i Mehamn

Hurtigruten stanset alle anløp til Mehamn fra 6. januar 2014 uten foregående varsel.

Havneforetaket i Gamvik kommune har investert rundt 11 millioner i oppgradering av ekspedisjonskaien som ble skadet av Hurtigruten i 2012. Etter at prosjektet ble forsinket valgte Hurtigruten å kansellere alle anløp til Mehamn, tross alternative anløpsmuligheter.

Samferdselsdepartementet la kun Hurtigrutens påstander til grunn ved vurdering av om anløpsstoppet utgjorte et brudd på anløpsplikten - mens KS Finnmark, Kystnettverket, Gamvik kommune og KS Bedrift Havn anmodet departementet om å bruke sin egen fagetat, Kystverket, til å vurdere saken med fagkompetanse.

9. september 2014 gjenopptok Hurtigruten anløp til Mehamn etter press fra Stortinget og erstatning av skadet kai med ny konstruksjon. Det er fortsatt ikke foretatt noen faglig vurdering av om det totale anløpsstoppet var begrunnet i reelle forhold.

GNHs mening er at en forsvarlig forvaltning av statlige milliardavtaler krever at omfattende produksjonsavvik fra leverandørens side vurderes av en uavhengig faglig instans, ikke av leverandøren selv.

Samferdselsdepartementet har i 2016 etter klager til ESA endret sin vurdering og ser ikke lenger på anløpsstoppet som force majeure, men som en produksjonsendring som medfører trekk i vederlag. Deler av anløpsstoppet vurderes også som mislighold.

I juni 2016 fastsatte Samferdselsdepartementet beløpet som Hurtigruten må betale tilbake som følge av anløpsstoppet i Mehamn til kr. 3.263.452,-.

Sist oppdatert 22.06.2016