Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Ekstern finansiering

GNH fremmet i 2012 en rekke søknader om finansiering og videreføring av finansiering samt forsikringsoppgjør.

Kystverket - molo G100

GNHs søknad om tilleggsbevilgning på 2,6 mill. kr. til molo G100 ble innvilget, og la grunnlaget for videreføring av prosjekter på Skjånes og i Mehamn da omdisponerte midler kunne tilbakeføres.

Sametinget og Kystverket - videreføring tilsagn Skjånes industriområde, flytebrygger Mehamn

Etter tilleggsbevilgningen ble godkjent søkte GNH om forlengelse av tilsagnsperioden for Skjånesprosjektet fra Kystverket og Sametinget samt for flytebryggeprosjektet i Mehamn fra Kystverket. Begge søknadene ble innvilget, og prosjektene for industriområde på Skjånes og flytebrygger i Mehamn kunne derfor igangsettes i 2013.

Polaranlegget - naturskade

Stormskade på taket på Polaranlegget i Mehamn fra november 2011 ble innrapportert i februar 2012 av ny daglig leder, og resulterte i et naturskadeoppgjør som dekket kostnadene til reparasjon. 

Hurtgruten - erstatningssak

Etter Hurtigrutens sammenstøt med kaia på Nordkynterminalen i april 2012 ble det gjennomført befaring, skaderapport og skadeskjønnsforhandlinger. Oppgjørstilbudet ble ikke akseptert av GNH før i desember 2012 etter lange forhandlinger for å oppnå et oppjustert tilbud som tilsvarte realistiske utbedringskostnader.

Sist oppdatert 03.10.2013