Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Grafisk profil

Grafisk profil for GNH ble utarbeidet og tatt i bruk i 2012 for å styrke havneforetakets identitet.

Logo i blått med grønn gradering symboliserer hav og nordlys, og inkluderer anker som tradisjonell havnesymbol.

Våpenformen harmonerer med foretakets status som kommunal havn. Orange/gull er kontrastfarger, og profilen er egnet til både lys og mørk bakgrunn.

Profilen har fått positivt mottak ved presentasjoner, og brukes både digitalt og på trykte media.

Eksempler

Logo for trykk:

Logo for trykk.

Visittkort:

Visittkort.

Sist oppdatert 03.10.2013