Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Ekspedisjonskai Mehamn

I 2013/2014 gjennomføres oppgradering av Nordynterminalen i Mehamn.

Prosjektet er forankret i en utredning fra 2012 om plassering av hurtigrute- og ekspedisjonskai, som konkluderte med at nåværende plassering ved Nordkynterminalen i Mehamn fortsatt ville være det gunstigste alternativet.

Det ble igangsatt prosjekter for ny ekspedisjonskai i både 2006 og 2009, men disse tiltakene kom av ulike årsaker aldri lenger enn planleggingsstadiet.

Etter at nordvestre del av kaia ble skadet i forbindelse med Hurtigrutens sammenstøt i april 2012, og påfølgende utredning, fantes det politisk vilje til å finansiere og gjennomføre en oppgradering av kaia.

Prosjektet omfatter riving av skadet del av kai med tredekke (ca 26x7 meter) og oppføring av betongkai støpt på stålrørspeler rammet til fjell, med skråpeler for å ivareta horisontalkrefter. Seksjonen blir frittstående, og fungerer også som beskyttelse for fryselager og terminalbygning bak kaia.

Budsjett for oppdraget er på ca. 7,3 mill. kr. eks. mva. Oppdraget ble utlyst som totalenterprise på Doffin med frist den 14.06.2013, og avtale ble inngått med T. Johansen Drift AS i Alta den 09.07.2013.

Planlagt oppstart i august 2013 måtte utsettes i påvente av grunnundersøkelse. Ansvarlig prosjekterende (Multiconsult) hadde tidligere oppgitt at tidligere grunnundersøkelser fra nærliggende områder var tilstrekkelige, men ved geologisk vurdering av peleplan kom det frem at egen grunnundersøkelse måtte utføres.

Den skadde kaiseksjonen ble revet i uke 37, som var planlagt dato for grunnundersøkelse. Grunnet utstyrsbrudd på boreskipet og lang tid på verft ble undersøkelsen ikke gjennomført før i uke 44. Fremdriftsplanen ble derfor forskyvet inn i vinterstid, som er en ugunstig periode for kaioppføring.

Ved møte med entreprenør i uke 47 ble ny fremdriftsplan fastsatt. Pelingsarbeid ble påbegynt uke 13 2014 og kaiseksjonen ferdigstilles i august/september 2014.

Bilder fra prosjektet

Sist oppdatert 07.04.2014