Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Utfyllingskai Skjånes

Tilleggsbevilgningen fra Kystverket for å kompensere for økte kostnader til molo G100 muliggjorte gjennomføring av prosjektet for industriområde på Skjånes i 2013.

Prosjektet er delfinansiert av Kystverket og Sametinget, og består av utfyllingsområde på ca 6500 m3 i tilknytning til fiskebruket på Skjånes, med asfaltering, fiskerikai og båtopptrekk forsterket med betongplater.

Oppdraget ble utlyst på Doffin med frist den 28.06.2013, og avtale ble inngått med Karlstad Maskin AS den 13.08.2013. Prosjektet har en kostnadsramme på ca 2,2 mill. kr. eks. mva.

Prosjektet ble ferdigstilt i uke 45 2013.

Bilder fra prosjektet

Sist oppdatert 20.11.2013