Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Flytebrygger Mehamn

I 2013 gjennomføres prosjektet for flytebrygger i Mehamn.

Tidligere flytebrygger i Mehamn (2005) ble flyttet til Skjånes grunnet underdimensjonering og altfor utsatte forhold. Etter etableringen av molo G100 er forholdene i indre havn vesentlig forbedrede.

Skisse av flytebryggeløsning i Mehamn.

Prosjektet medfinansieres av Kystverket og fikk godkjent utsettelse fra 2012 til 2013 etter at tilleggsfinansiering til molo G100 ble innvilget av Kystverket i slutten av 2012. 

Oppdraget utlystes på Doffin med frist 15.08.2013, og avtale ble inngått med Etne Betong AS den 02.09.2013. Prosjektet har en kostnadsramme på ca 2 mill. kr. eks. mva.

Leveransen består av 3 stk. betongflytebrygger på 20x4 meter (4,3 m. bredde inkl. kantfender), fortøyningsmateriell, fendring, 16x1,5 m. landgang og 18 utriggere på 10 og 8 meter.

Bryggene gir 18 båsplasser samt longsidefortøyning på ytre seksjon. Plassering er bak molo G100, der forholdene nå er gode.

Strøm leveres gjennom 6 stk. El-Bjørn Beta strømsøyler (totalt 24 uttak). Disse utrustes med et betalingssystem basert på forhåndsbetalte radiobrikker.

Montering og installasjon av strøm/vann vil bli utført i november 2013, og bryggene antas være klar til bruk i løpet av desember 2013.

Disponeringsplan for bryggene behandles av havnestyret i november.

Bilder fra prosjektet

Sist oppdatert 09.11.2013