Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Molo A100

Ytre molo i Mehamn med lengde 100 meter er innlemmet i Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Gamvik-Nordkyn Havn KF og Gamvik kommune arbeider aktivt for å forberede etableringen av molo A100 så tidlig som mulig i neste NTP-periode. Dette inkluderer havnekrav og reguleringsplan for Mehamn havn,

Sist oppdatert 03.10.2013