Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Nordkynterminalen

Vedlikehold av kaidekke og lagerdekke på Nordkynterminalen ble utført i 2013.

Slitedekk på Nordkynterminalens lager.

Slitt kaidekke på østre del og store deler av slitedekket på terminallageret er utskiftet i 2013. Det gamle lagerdekket var kraftig slitt, og både sikkerhet og arbeidsforhold er nå betraktelig forbedret.

Oppdraget er utført av Bjørn Tore Olsen og Kjell Johansen fra Skjånes.

Sist oppdatert 03.10.2013