Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Utbedring Polarkaia

Plankevegg og fendring.

Polarkaia (gamle Finotro) ble utstyrt med fendring (hjullasterdekk) over hele lengden på 65 m samt leidere. I tillegg ble peler skjøtet og reparert slik at kaia nå er i brukbar stand for overskuelig fremtid.

Kaia er nå egnet for anløp av f. eks. snurrevadbåter og trålere.

På østre del ble det også opprettet plankevegg for sjarker, som til sammen med flytebryggene gir vesentlig økt kapasitet for sjarkflåten.

Sist oppdatert 24.10.2013