Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

2015

I 2015 har fokuset vært på å sikre stabil drift og hente inn driftsunderskudd fra 2014, som var preget av tap av hurtigruteinntekter og store investeringer i hurtigrutekai.

Inntektsgrunnlaget ble betraktelig styrket i 2015 og tidligere driftsunderskudd og investeringskostnader er inndekket.

Sist oppdatert 01.09.2016