Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Forskrift om anløpsavgift

GNH har i 2015 utarbeidet ny forskrift om anløpsavgift der satsene er justert. Forskriften ble sendt på høring og vedtatt i desember 2015.

Forskriften er også forenklet etter høringskommentarer fra Kystverket.

Sist oppdatert 01.09.2016