Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

KVIRK-analyser Mehamn

GNH har i 2015 deltatt aktivt i utarbeidelsen av KVIRK-analyser (samfunnsøkonomiske vurderinger) for NTP-tiltakene ytre molo Mehamn og utyping av Mehamn havn.

Analysene er utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag av Kystverket/Samferdselsdepartementet. Alle NTP-tiltak må undergå samfunnsøkonomisk analyse før prioritering og iverksettelse.

Begge analysene har gitt en fordelaktig samfunnsøkonomisk vurdering sammenlignet med tiltak i andre havner.

Sist oppdatert 01.09.2016