Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Takreparasjon og utbedringer Nordkynterminalen

Det er lagt nytt taktekke på ekspedisjon og fryselager ved Nordkynterminalen.

Det utføres også reparasjon av peler og kaikant rundt fryselageret.

 NT

NT

Sist oppdatert 01.09.2016