Port of Nordkyn
Søk i nettstedet

Priser og vilkår

Prisliste

Gjeldende prisliste gir en komplett oversikt over priser, vilkår og offentlige avgifter/gebyrer.

Last ned gjeldende prisliste (pdf)

Priskalkulator

Kalkulatoren kan brukes til å beregne anløpsavgift, kaileie og renovasjonsgebyr.

Bruttotonnasje:

Anløpsavgift

  • 60% rabatt til rutegående fartøy med minst 2 anløp per uke.
  • 60% rabatt til fartøy som anløper kun for bunkring, vannforsyning eller proviant.
  • Minsteavgift: kr. 180,-

Kaivederlag

  • Egne satser for fartøy under 300 B.T. i ervervsmessig fiske.
  • 25% rabatt til rutegående fartøy med minst 2 anløp per uke (kaileie ilegges ved kansellering).
  • 25 % rabatt til fartøyer som anløper utelukkende for bunkring, proviantering eller vannfylling, og oppholdet ikke varer over 6 timer.
  • 50% rabatt til fritidsfartøyer.
  • Minsteavgift: kr. 180,-
Sist oppdatert 31.12.2015